42. Giá Vật Liệu Xây Dựng Ninh Thuận

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Ninh Thuận Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây:

Password download với Mediafire.com là: giavlxd.net

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2016: Xem tại đây
Giá Vật Liệu Xây Dựng Ninh Thuận Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 54/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Quý II Xem tại đây 804/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Quý III Download here 1620/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Quý IV Xem tại đây 2490/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 11 Xem tại đây 2769/SXD-QLXD SXD Ninh Thuận
Tháng 12 Xem tại đây 3071/SXD-QLXD SXD Ninh Thuận
Bổ sung T12 3268/SXD-QLXD SXD Ninh Thuận

Giá Vật Liệu Xây Dựng Ninh Thuận Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I Xem tại đây 73/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 2
Tháng 3
Quý II
Tháng 5
Tháng 6
Quý III Xem tại đây 1515/SXD-QLXD khogia.vn
Tháng 8
Tháng 9
Quý IV Xem tại đây 2295/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 11
Tháng 12

Giá Vật Liệu Xây Dựng Ninh Thuận Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I
Tháng 2 Download here 236/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 3 Download here 310/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Quý II Download here 528/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 5 Download here 714/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 6 Download here 948/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Quý III Download here 1171/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 8 Download here 1391/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 9 Download here 1605/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Quý IV Download here 1821/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 11
Tháng 12

Giá Vật Liệu Xây Dựng Ninh Thuận Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 58/SXD-QLXD Điện Lực Ninh Thuận
Tháng 2 Download here 179/SXD-QLXD Điện Lực Ninh Thuận
Tháng 3
Quý II Xem tại đây 526/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 5
Tháng 6
Quý III Xem tại đây 1161/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Giá Vật Liệu Xây Dựng Ninh Thuận Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Quý II Download Here 618/SXD-QLXD quyettoan.vn
Tháng 5
Tháng 6 Download Here 1015/SXD-QLXD quyettoan.vn
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Quý IV Download Here 1856/SXD-QLXD Điện Lực Ninh Thuận
Tháng 11
Tháng 12

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: