34. Giá Vật Liệu Xây Dựng Lai Châu

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Lai Châu Năm 2016

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Password download với Mediafire.com là: giavlxd.net

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Lai Châu Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 49/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 2 Xem tại đây 73/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 3 Xem tại đây 104/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 4 Xem tại đây 138/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 5 Xem tại đây 156/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 6 Xem tại đây 273/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 7 Xem tại đây 300/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 8 Xem tại đây 340/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 9 Xem tại đây 366/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 10 Xem tại đây 408/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 11 Xem tại đây 467/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 12 Xem tại đây 529/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu

Giá Vật Liệu Xây Dựng Lai Châu Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 49/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 2 Xem tại đây 73/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 3 Xem tại đây 104/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 4 Xem tại đây 138/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 5 Xem tại đây 196/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 6 Xem tại đây 369/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 7 Xem tại đây 444/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 8 Xem tại đây 513/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 9 Xem tại đây 549/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 10 Xem tại đây 596/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 11 Xem tại đây 666/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 12 Xem tại đây 742/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu

Giá Vật Liệu Xây Dựng Lai Châu Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 33/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 2 Xem tại đây 84/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 3 Xem tại đây 84/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 4 Xem tại đây 104/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 5 Xem tại đây 123/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 6 Xem tại đây 246/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 7 Xem tại đây 287/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 8 Xem tại đây 319/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 9 Xem tại đây 359/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 10 Download Here 394/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 11 Download Here 477/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 12 Xem tại đây 540/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu

Giá Vật Liệu Xây Dựng Lai Châu Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 46/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 2 Download Here 46/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 3
Tháng 4 Xem tại đây 99/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7 Xem tại đây 177/TBLS-TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 8 Xem tại đây 249/TBLS-TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 9 Xem tại đây 268/TBLS-TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 10 Xem tại đây 281/TBLS-TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 11 Xem tại đây 320/TBLS-TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 12 Xem tại đây 410/TBLS-TC-XD Sở XD Lai Châu

Giá Vật Liệu Xây Dựng Lai Châu Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 35/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 2 Download Here 35/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 3 Download Here 66/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 4 Download Here 107/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 5 Download Here 145/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 6 Download Here 181/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 7 Download Here 292/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 8 Download Here 327/TBLS/TC-XD Sở XD Lai Châu
Tháng 9 Download Here 345/TBLS/TC-XD giaxaydung.vn
Tháng 10 Download here 368/TBLS/TC-XD giaxaydung.vn
Tháng 11
Tháng 12


Gửi phản hồi

%d bloggers like this: