33. Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum Năm 2016

Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng Hướng dẫn cách download tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 01/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 2 Xem tại đây 01/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 3 Xem tại đây 02/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 4 Xem tại đây 04/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 5 Xem tại đây 05/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 6 Xem tại đây 06/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 7 Xem tại đây 07/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 8 Xem tại đây 08/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 9 Xem tại đây 09/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 10 Xem tại đây 10/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 11 Xem tại đây 12/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 12 Xem tại đây 12/CBLS-XD-TC Sở XD Kon Tum

Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 01/CB-LSXD-TC Sở TC Kon Tum
Tháng 2 Xem tại đây 02/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 3 Xem tại đây 03/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 4 Xem tại đây 04/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 5 Xem tại đây 05/CB-LSXD-TC Sở TC Kon Tum
Tháng 6 Xem tại đây 06/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 7 Xem tại đây 06/CB-LSXD-TC Sở TC Kon Tum
Tháng 8 Xem tại đây 07/CB-LSXD-TC Sở TC Kon Tum
Tháng 9 Xem tại đây 08/CB-LSXD-TC Sở TC Kon Tum
Tháng 10 Xem tại đây 09/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 11 Xem tại đây 10/CB-LSXD-TC Sở TC Kon Tum
Tháng 12 Xem tại đây 11/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum

Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 02/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 2 Xem tại đây 03/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 3 Biến động giá 75/BC-SXD Sở XD Kon Tum
Xem tại đây 04/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 4 Xem tại đây 05/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 5 Biến động giá 129/BC-SXD Sở XD Kon Tum
Xem tại đây 06/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 6 Xem tại đây 07/CB-LSXD-TC H. Ngọc Hồi
Tháng 7 Xem tại đây 08/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 8 Xem tại đây 09/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 9 Download Here 10/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Bản Scan 10/CB-LSXD-TC Sở TC Kon Tum
Tháng 10 Download Here 11/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Bản Scan 11/CB-LSXD-TC Sở TC Kon Tum
Tháng 11 Xem tại đây 12/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 12 Xem tại đây 13/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum

Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 02/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 2 Download Here 03/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 3 Download Here 04/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 4 Xem tại đây 06/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 5 Xem tại đây 07/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 6 Xem tại đây 08/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 7 Xem tại đây 09/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 8 Bien động giá 138/BC-SXD Sở XD Kon Tum
Xem tại đây 10/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 9 Xem tại đây 11/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 10 Xem tại đây 12/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 11 Xem tại đây 13/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 12 Xem tại đây 01/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum

Giá Vật Liệu Xây Dựng Kon Tum Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1
Tháng 2 Download Here 02/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 3 Download Here 03/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 4 Download Here 05/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 5 Download Here 06/CB-LSXD-TC xaydungviet.info
Tháng 6 Download here 07/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 7 Download Here 08/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 8 Download here 09/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 9 Download Here 10/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 10 Download Here 11/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 11 Download Here 13/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum
Tháng 12 Download Here 01/CB-LSXD-TC Sở XD Kon Tum

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: