31. Giá Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 422/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 2 Xem tại đây 568/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 3 Xem tại đây 815/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 4 Xem tại đây 1080/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 5 Xem tại đây 1677/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 6 Xem tại đây 2055/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 7 Xem tại đây 2334/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 8 Xem tại đây 2483/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 9 Xem tại đây 3121/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 10 Xem tại đây 3677/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 11 Xem tại đây 3855/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 12 Xem tại đây 249/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa

Giá Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa Năm 2014

Password download với Mediafire.com là: giavlxd.net

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 213/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 2 Xem tại đây 389/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 3 Xem tại đây 596/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 4 Xem tại đây 890/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 5 Xem tại đây 1191/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 6 Xem tại đây 1461/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 7 Xem tại đây 1692/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 8 Xem tại đây 1972/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 9 Xem tại đây 2323/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 10 Xem tại đây 2804/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 11 Xem tại đây 3200/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 12 Xem tại đây 31/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa

Giá Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 280/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 2 Xem tại đây 373/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 3
Tháng 4 Xem tại đây 750/CBGVL-LS giaxaydung.vn
Tháng 5 Xem tại đây 1000/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 6 Xem tại đây 1255/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 7 Xem tại đây 1466/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 8 Xem tại đây 1737/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 9 Xem tại đây 1966/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 10 Xem tại đây 2333/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 11 Xem tại đây 2578/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 12 Xem tại đây 2772/CBGVL-LS Sở XD Khánh Hòa

Giá Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa Năm 2012

 

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 270/CBGVLXD-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 2 Download Here 488/CBGVLXD-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 3 Download Here 707/CBGVLXD-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 4 Xem tại đây 979/CBGVLXD-LS Phương Việt
Tháng 5 Xem tại đây 1200/CBGVLXD-LS Phương Việt
Tháng 6 Xem tại đây 1434/CBGVLXD-LS Phương Việt
Tháng 7
Tháng 8 Xem tại đây 1858/CBGVLXD-LS Phương Việt
Tháng 9 Xem tại đây 2030/CBGVLXD-LS Phương Việt
Tháng 10
Tháng 11 Xem tại đây 2532/CBGVLXD-LS Phương Việt
Tháng 12 Xem tại đây 33/CBGVLXD-LS Phương Việt

 

Giá Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 400/CBGVLXD-LS Hội CĐ Khánh Hòa
Tháng 2 Download Here 600/CBGVLXD-LS giaxaydung.vn
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7 Download Here 1850/CBGVLXD-LS xaydungvietnam.vn
Tháng 8 Download Here 2090/CBGVLXD-LS quyettoan.vn
Tháng 9 Download Here /CBGVLXD-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 10 Download Here /CBGVLXD-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 11 Download Here /CBGVLXD-LS Sở XD Khánh Hòa
Tháng 12 Download Here 15/CBGVLXD-LS Sở XD Khánh Hòa

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: