28. Giá Vật Liệu Xây Dựng Hải Phòng

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Hải Phòng Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Password Mediafire là: giavlxd.net

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Hải Phòng năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Hải Phòng Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 02/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 2 Xem tại đây 03/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 3 Xem tại đây 04/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6 Xem tại đây 07/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 7
Tháng 8 Xem tại đây 09/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12 Xem tại đây 01/CBG-SXD xaydung360.vn

Giá Vật Liệu Xây Dựng Hải Phòng Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 01/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 2 Xem tại đây 02/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 3 Xem tại đây 03/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 4 Xem tại đây 04/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 5 Xem tại đây 05/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 6 Xem tại đây 06/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 7 Xem tại đây 07/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Giá Vật Liệu Xây Dựng Hải Phòng Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 03/2013/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 2 Xem tại đây 05/2013/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 3 Xem tại đây 07/2013/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 4 Xem tại đây 09/2013/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 5 Xem tại đây 11/2013/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 6 Xem tại đây 13/2013/CBG-SXD Ha An
Tháng 7 Xem tại đây 15/2013/CBG-SXD Thành viên
Tháng 8 Download Here 17/2013/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 9 Download Here 20/2013/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 10 Download Here 21/2013/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 11 Xem tại đây 24/2013/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 12 Xem tại đây 26/2013/CBG-SXD giaxaydung.vn

Giá Vật Liệu Xây Dựng Hải Phòng Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 08/2012/CBG-SXD Cty AQH
Tháng 2 Xem tại đây 15/2012/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 3 Download Here 20/2012/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 4 Xem tại đây 31/2012/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 5 Xem tại đây 39/2012/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 6 Xem tại đây 41/2012/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 7 Xem tại đây 42/2012/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 8 Xem tại đây 52/2012/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 9 Xem tại đây 58/2012/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 10 Download Here 63/2012/CBG-SXD Sở XD Hải Phòng
Tháng 11 Xem tại đây 290/TB-UBND UBND Đồ Sơn
Xem tại đây 70/2012/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 12 Xem tại đây 01/2013/CBG-SXD giaxaydung.vn

Giá Vật Liệu Xây Dựng Hải Phòng Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 17/2011/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 2 Download Here 20/2011/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 3 Download Here 44/2011/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 4 Download Here 51/2011/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 5 Download Here 62/2011/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 6 Download Here 72/2011/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 7 Download Here 82/2011/CBG-SXD xaydungvietnam.vn
Tháng 8 Download Here ……/2011/CBG-SXD vnress.vn
Tháng 9
Tháng 10 Download Here 101/2011/CBG-SXD giaxaydung.vn
Tháng 11
Tháng 12 Download Here 04/2012/CBG-SXD Cty AQH

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: