2. Giá Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa – Vũng Tàu Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016: Xem tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa – Vũng Tàu Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 349/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 2 Xem tại đây 349/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 3
Tháng 4 Xem tại đây 752/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 5 Xem tại đây 938/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 6 Xem tại đây 1145/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 7 Xem tại đây 1693/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 8 Xem tại đây 1693/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 9 Xem tại đây 1930/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 10 Download Here 2663/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 11 Download Here 2663/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 12 Xem tại đây 2699/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa – Vũng Tàu Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 424/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 2 Xem tại đây 424/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 3 Xem tại đây 787/CBLS-STC-SXD Sở TC BRVT
Tháng 4 Xem tại đây 1205/CBLS-STC-SXD Sở TC BRVT
Tháng 5 Xem tại đây 1737/CBLS-STC-SXD Sở TC BRVT
Tháng 6 Xem tại đây 1737/CBLS-STC-SXD Sở TC BRVT
Tháng 7 Xem tại đây 2082/CBLS-STC-SXD Sở TC BRVT
Tháng 8 Xem tại đây 1824/CBLS-SXD-STC Sở XD BRVT
Tháng 9 Xem tại đây 2008/CBLS-SXD-STC Sở XD BRVT
Tháng 10 Xem tại đây 2400/CBLS-SXD-STC Sở XD BRVT
Tháng 11 Xem tại đây 2598/CBLS-SXD-STC Sở XD BRVT
Tháng 12 Xem tại đây 2598/CBLS-SXD-STC Sở XD BRVT

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa – Vũng Tàu Năm 2013:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 359/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 2 Xem tại đây 500/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 3 Xem tại đây 792/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 4 Xem tại đây 1081/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 5 Xem tại đây 1395/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 6 Xem tại đây 1681/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 7 Xem tại đây 2010/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 8 Xem tại đây 2378/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 9 Download Here 2633/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 10 Download Here 2980/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 11 Xem tại đây 55/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 12 Xem tại đây 55/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa – Vũng Tàu Năm 2012:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 260/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 2 Download Here 516/CBLS-STC-SXD xaydungviet.info
Tháng 3 Download Here 834/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 4 Xem tại đây 1021/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 5 Xem tại đây 1396/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 6 Xem tại đây 1661/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 7 Xem tại đây 1943/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Tháng 8 Xem tại đây 2240/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 9 Xem tại đây 2540/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 10 Xem tại đây 2889/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 11 Xem tại đây 3319/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 12 Xem tại đây 26/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn

 

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa – Vũng Tàu Năm 2011:

Tháng Download Số hiệu Nguồn
Tháng 1 Download Here 249/CBLS-STC-SXD quyettoan.vn
Công văn số 249/CBLS-STC-SXD ngày 14/02/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 01 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 2 Download Here 377/CBLS-STC-SXD quyettoan.vn
Công văn số 377/CBLS-STC-SXD ngày 04/03/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 02 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 3 Download Here 637/CBLS-STC-SXD quyettoan.vn
Công văn số 637/CBLS-STC-SXD ngày 06/04/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 03 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 4  Download Here 847/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
Công văn số 847/CBLS-STC-SXD ngày 05/05/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 04 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 5  Download Here 1123/CBLS-STC-SXD  quyettoan.vn
 Công văn số 1123/CBLS-STC-SXD ngày 06/06/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 05 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 6  Download Here  1378/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
 Công văn số 1378/CBLS-STC-SXD ngày 06/07/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 06 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 7  Download Here 1609/CBLS-STC-SXD giaxaydung.vn
 Công văn số 1609/CBLS-STC-SXD ngày 05/08/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 07 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 8  Download Here  1886/CBLS-STC-SXD  Sở XD BRVT
 Công văn số 1886/CBLS-STC-SXD ngày 05/09/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 08 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 9  Download Here  2113/CBLS-STC-SXD  Sở XD BRVT
 Công văn số 2113/CBLS-STC-SXD ngày 05/10/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 09 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 10  Download Here  2392/CBLS-STC-SXD  Sở XD BRVT
 Công văn số 2392/CBLS-STC-SXD ngày 07/11/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 10 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 11  Download Here  2655/CBLS-STC-SXD  xaydungviet.info
 Công văn số 2655/CBLS-STC-SXD ngày 06/12/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 11 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 12  Download Here  65/CBLS-STC-SXD  giaxaydung.vn
 Công văn số 65/CBLS-STC-SXD ngày 09/01/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 12 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bà Rịa – Vũng Tàu Năm 2010:

 

Tháng Download Số hiệu Nguồn
Tháng 1 Download Here 307/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 307/CBLS-STC-SXD ngày 05/02/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 01 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 2 Download Here 409/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 409/CBLS-STC-SXD ngày 05/03/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 02 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 3 Download Here 639/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 649/CBLS-STC-SXD ngày 07/04/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 03 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 4 Download Here 850/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 850/CBLS-STC-SXD ngày 06/05/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 04 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 5 Download Here 1092/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 1092/CBLS-STC-SXD ngày 08/06/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 05 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 6 Download Here 1270/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 1270/CBLS-STC-SXD ngày 02/07/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 06 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 7 Download Here 1560/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 1560/CBLS-STC-SXD ngày 06/08/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 07 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 8 Download Here 1741/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 1741/CBLS-STC-SXD ngày 06/09/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 09 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 9 Download Here 1981/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 1981/CBLS-STC-SXD ngày 06/10/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 09 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 10 Download Here 2230/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 2230/CBLS-STC-SXD ngày 05/11/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 10 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 11 Download Here 2521/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 2521/CBLS-STC-SXD ngày 08/12/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 11 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Tháng 12 Download Here 2767/CBLS-STC-SXD Sở XD BRVT
Công văn số 2767/CBLS-STC-SXD ngày 30/12/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá bán một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 12 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: