15. Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng

Viết ngày bởi admin

Xả hàng giá tốt - Nhận quà thêm vui

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Đà Nẵng năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 4440/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Quý II
Quý III Xem tại đây 6964/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Quý IV Xem tại đây 589/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 844/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 2 Xem tại đây 1294/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 3 Xem tại đây 1939/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 4 Xem tại đây 2559/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 5 Xem tại đây 3292/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11 Xem tại đây 7899/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 12

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 354/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 2 Xem tại đây 779/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 3 Xem tại đây 1219/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 4
Tháng 5 Xem tại đây 2211/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 6 Xem tại đây 2508/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 7 Xem tại đây 3184/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 8 Download Here 3624/SXD-KTXD giaxaydung.vn
Tháng 9 Download Here 4256/SXD-KTXD giaxaydung.vn
Tháng 10 Xem tại đây 4256/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 11 Xem tại đây 5234/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 12 Xem tại đây 382/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 354/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 2 Download Here 764/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 3
Tháng 4 Xem tại đây 1817/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 5 Xem tại đây 2165/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 6 Xem tại đây 2675/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 7
Tháng 8 Xem tại đây 3829/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 9 Xem tại đây 4031/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 10 Xem tại đây 4689/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 11 Xem tại đây 5021/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 12 Xem tại đây 85/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 418/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 2 Download Here 677/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 3 Download Here 1150/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 4 Download Here 1515/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 5 Download Here 1909/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 6 Download Here 2358/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 7
Tháng 8 Download Here 3098/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 9 Download Here 3548/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 10 Download Here 3911/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 11
Tháng 12 Download Here 149/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: