15. Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Đà Nẵng năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Quý I Download Here 4440/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Quý II
Quý III Xem tại đây 6964/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Quý IV Xem tại đây 589/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2014

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 844/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 2 Xem tại đây 1294/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 3 Xem tại đây 1939/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 4 Xem tại đây 2559/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 5 Xem tại đây 3292/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11 Xem tại đây 7899/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 12

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2013

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 354/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 2 Xem tại đây 779/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 3 Xem tại đây 1219/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 4
Tháng 5 Xem tại đây 2211/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 6 Xem tại đây 2508/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 7 Xem tại đây 3184/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 8 Download Here 3624/SXD-KTXD giaxaydung.vn
Tháng 9 Download Here 4256/SXD-KTXD giaxaydung.vn
Tháng 10 Xem tại đây 4256/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 11 Xem tại đây 5234/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 12 Xem tại đây 382/SXD-KTXD Sở XD Đà Nẵng

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2012

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 354/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 2 Download Here 764/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 3
Tháng 4 Xem tại đây 1817/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 5 Xem tại đây 2165/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 6 Xem tại đây 2675/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 7
Tháng 8 Xem tại đây 3829/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 9 Xem tại đây 4031/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 10 Xem tại đây 4689/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 11 Xem tại đây 5021/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 12 Xem tại đây 85/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng

Giá Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Năm 2011

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 418/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 2 Download Here 677/SXD-QLXD giaxaydung.vn
Tháng 3 Download Here 1150/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 4 Download Here 1515/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 5 Download Here 1909/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 6 Download Here 2358/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 7
Tháng 8 Download Here 3098/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 9 Download Here 3548/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 10 Download Here 3911/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng
Tháng 11
Tháng 12 Download Here 149/SXD-QLXD Sở XD Đà Nẵng

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: