11. Giá Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre Năm 2016

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre Năm 2015

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 387/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 2 Xem tại đây 662/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 3 Xem tại đây 1027/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 4 Xem tại đây 1531/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 5 Xem tại đây 1944/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 6 Xem tại đây 2399/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 7 Xem tại đây 2851/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 8 Xem tại đây 3618/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 9 Xem tại đây 3846/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 10 Xem tại đây 4313/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 11 Xem tại đây 4848/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 12 Xem tại đây 5360/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre Năm 2014:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 302/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 2 Xem tại đây 609/TB-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 3 Xem tại đây 1000/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 4 Xem tại đây 1470/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 5 Xem tại đây 1876/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 6 Xem tại đây 2500/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 7 Xem tại đây 2706/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 8 Xem tại đây 3155/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 9 Xem tại đây …../TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 10 Xem tại đây 4147/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 11 Xem tại đây 4600/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 12 Xem tại đây 5077/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre Năm 2013:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 44/TB-STC-SXD Bộ Xây Dựng
Tháng 2 Xem tại đây 52/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 3 Xem tại đây …/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 4 Xem tại đây …/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 5 Xem tại đây 1876/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 6 Xem tại đây 2367/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 7 Xem tại đây 2846/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 8 Xem tại đây 2367/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 9 Download Here 3567/TB-STC-SXD Sở TC Bến Tre
Tháng 10 Download Here 3929/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 11 Xem tại đây 4496/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 12 Xem tại đây 5091/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre Năm 2012:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here 22/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 2 Download Here 35/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 3 Download Here 57/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 4 Xem tại đây    /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 5 Xem tại đây 87/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 6 Xem tại đây 99/TB-STC-SXD Bộ Xây Dựng
Quý III Giá VT TB điện 356/TB-SCT-STC Sở CT Bến Tre
Tháng 7 Xem tại đây 115/TB-STC-SXD Bộ Xây Dựng
Tháng 8 Xem tại đây 149/TB-STC-SXD Bộ Xây Dựng
Tháng 9 Xem tại đây 217/TB-STC-SXD Bộ Xây Dựng
Tháng 10 Xem tại đây 235/TB-STC-SXD Bộ Xây Dựng
Tháng 11 Xem tại đây 274/TB-STC-SXD Bộ Xây Dựng
Tháng 12 Xem tại đây …./TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre

Giá Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre Năm 2011:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 2 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 3 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 4 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 5 Download Here 177/TB-STC-SXD giaxaydung.vn
Tháng 6 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 7 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 8 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 9 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 10 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 11 Download Here /TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre
Tháng 12 Download Here 537/TB-STC-SXD Sở XD Bến Tre

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: