51. Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh An Giang

Viết ngày bởi admin

Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh An Giang Năm 2016:

Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé!

Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây

Xem thêm bảng giá vật liệu cập nhật mới nhất các tỉnh: Tại đây

Chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang năm 2016: Xem tại đây

Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh An Giang Năm 2015:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 112/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 2 Xem tại đây 240/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 3 Xem tại đây 414/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 4 Xem tại đây 620/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 5 Xem tại đây 794/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 6 Xem tại đây 1195/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 7 Xem tại đây 1391/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 8 Xem tại đây 1677/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 9 Xem tại đây 2029/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 10 Xem tại đây 2439/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 11 Xem tại đây 2849/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Bổ sung tháng 11 2908/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 12 Xem tại đây 3178/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang

Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh An Giang Năm 2014:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 144/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 2 Xem tại đây 286/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 3 Xem tại đây 496/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 4 Xem tại đây 794/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 5 Xem tại đây 867/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 6 Xem tại đây 1104/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 7 Xem tại đây 1321/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 8 Xem tại đây 1630/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 9 Xem tại đây 1730/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
ĐC giá tháng 9 1740/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 10 Xem tại đây 1918/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 11 Xem tại đây 2266/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 12 Xem tại đây 2411/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang

Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh An Giang Năm 2013:

Tháng

Download

Số hiệu

Nguồn

Tháng 1 Xem tại đây 01/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 2 Xem tại đây 05/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 3 Xem tại đây …/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 4 Xem tại đây 16/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 5 Xem tại đây 24/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 6 Xem tại đây 28/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 7 Xem tại đây 36/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Xem tại đây 39/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 8 Xem tại đây 49/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 9 Xem tại đây 56/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 10 Download Here 62/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 11 Download Here 73/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Tháng 12 Xem tại đây 78/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh An Giang Năm 2012:
Tháng Download Số hiệu Nguồn
Tháng 1 Download Here 02/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 02/CBLS/XD-TC ngày 12/01/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 2 Download Here 05/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 05/CBLS/XD-TC ngày 13/02/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 3 Download Here 06/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 06/CBLS/XD-TC ngày 09/03/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 4 Download Here 11/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 11/CBLS/XD-TC ngày 10/04/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 5  Xem tại đây  14/CBLS/XD-TC  Sở XD An Giang
 Công văn số 14/CBLS/XD-TC ngày 10/05/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 6  Xem tại đây  21/CBLS/XD-TC  Sở XD An Giang
 Công văn số 21/CBLS/XD-TC ngày 12/06/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 7  Xem tại đây  25/CBLS/XD-TC  Sở XD An Giang
 Công văn số 25/CBLS/XD-TC ngày 13/07/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 07 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 8  Xem tại đây  26/CBLS/XD-TC  Sở XD An Giang
 Công văn số 26/CBLS/XD-TC ngày 09/08/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 08 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 9  Xem tại đây  36/CBLS/XD-TC  Sở XD An Giang
 Công văn số 36/CBLS/XD-TC ngày 13/09/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 09 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 10  Xem tại đây  38/CBLS/XD-TC  Sở XD An Giang
 Công văn số 38/CBLS/XD-TC ngày 12/10/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 11  Xem tại đây  48/CBLS/XD-TC  Sở XD An Giang
 Công văn số 48/CBLS/XD-TC ngày 13/11/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 12  Xem tại đây  54/CBLS/XD-TC  Sở XD An Giang
 Công văn số 54/CBLS/XD-TC ngày 11/12/2012 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.

 

Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh An Giang Năm 2011:

Tháng Download Số hiệu Nguồn
Tháng 1 Download Here 21/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 21/CBLS/XD-TC ngày 20/01/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 2 Download Here 36/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 36/CBLS/XD-TC ngày 25/02/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 3 Download Here 54/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 54/CBLS/XD-TC ngày 24/03/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 4 Download Here 07/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 07/CBLS/XD-TC ngày 22/04/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 5 Download Here 10/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 10/CBLS/XD-TC ngày 19/05/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 6 Download Here 11/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 11/CBLS/XD-TC ngày 20/06/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 7 Download Here 13/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 13/CBLS/XD-TC ngày 18/07/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 07 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 8 Download Here 15/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 15/CBLS/XD-TC ngày 10/08/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 08 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 9 Download Here 16/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 16/CBLS/XD-TC ngày 14/09/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 09 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 10 Download Here 22/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 22/CBLS/XD-TC ngày 17/10/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 11 Download here 26/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 26/CBLS/XD-TC ngày 15/11/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 12 Download Here 29/CBLS/TC-XD Sở XD An Giang
Công văn số 29/CBLS/XD-TC ngày 16/12/2011 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh An Giang Năm 2010:
Tháng Download Số hiệu Nguồn
Tháng 1 Download Here 08/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 08/CBLS/XD-TC ngày 22/01/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 2 Download Here 16/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 16/CBLS/XD-TC ngày 24/02/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 3 Download Here 22/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 22/CBLS/XD-TC ngày 24/03/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 4 Download Here 46/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 46/CBLS/XD-TC ngày 22/04/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 5 Download Here 56/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 56/CBLS/XD-TC ngày 27/05/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 6 Download Here 68/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 68/CBLS/XD-TC ngày 22/06/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 7 Download Here 78/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 78/CBLS/XD-TC ngày 23/07/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 07 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 8
Tháng 9 Download Here 133/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 133/CBLS/XD-TC ngày 27/09/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 09 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 10 Download Here 161/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 161/CBLS/XD-TC ngày 27/10/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 11 Download Here 170/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 170/CBLS/XD-TC ngày 26/11/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.
Tháng 12 Download Here 193/CBLS/XD-TC Sở XD An Giang
Công văn số 193/CBLS/XD-TC ngày 24/12/2010 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định cự ly và chi phí vận chuyển đến công trình đối với các vật liệu công bố giá nơi sản xuất.

Kiếm tiền online qua Facebook với Fanslave

Chi tiết xem: Hướng dẫn

make-money-468x60

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: