Công bố giá VLXD TP Hà Nội Quý III năm 2015

Công bố giá VLXD TP Hà Nội Quý III năm 2015

Công văn Số: 03/2015/CBGVL-LS ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Hà Nội về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển […]

Giá VLXD trên Facebook