Công bố giá VLXD Tỉnh Cà Mau tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Cà Mau tháng 6 năm 2015

Công văn Số: 06/LS TC-XD ngày 17 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Samsung Galaxy Note 3 N900 32GB 11.300.000 VND
From 6.400.000 VND
Buy Now