Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây […]

Máy tính bảng Lenovo Tab 2 A7-10 8GB (Đen) 1.999.000 VND
From 1.699.000 VND
Buy Now