Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 8 năm 2014

Công văn Số: 2220/CBLS ngày 23 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]

Giá VLXD trên Facebook