Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn TP Hải Phòng

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn TP Hải Phòng

Công văn số 1162/SXD-KTXD ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Thành Phố Hải Phòng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Để tải […]

Giá VLXD trên Facebook